نوشتن مقاومت است؛ نگاهی به کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان»

نام «بهروز بوچانی» پیش از چاپ کتابش در نشرچشمه، به واسطه‌ی جریان غریب نوشتن این کتاب و چاپ آن در استرالیا بر...

اتحاد نانوشته‌ی جمعیت خشمگین

چاپ کتاب «آدم‌خواران» نوشته‌ی ژان تولی با ترجمه‌ی احسان کرم‌ویسی فرصتی شد تا بار دیگر در رفتارهایی که از انسان سرمی‌زند، دقیق شویم. همگان...

ژان تولی: عاشق این هستم که دور از جهان باشم

در ازدحام معمول پاریس، در یک کنج‌ محبوب یهودی از محله‌ی لومری، یک جفت در آبی ناهمسان حیاط سنگ‌فرشی را...

بررسی کتاب آدم‌خواران؛ آدم‌خواری از تصور تا واقعیت

با شنیدن کلمه‌ی «آدم‌خواران» نخستین چیزی که در ذهنتان تداعی می‌شود، چیست؟ شاید یاد قاتلان زنجیره‌ای بیفتید که اجزای بدن قربانیان‌شان را تکه‌تکه کرده...